מוזמנים לראות דוגמה מתהליך מיתוג מחדש שעשיתי מאפס לפרוייקט הנדל"ן אומאמי